Om uw bezoek aan Team Ypenburg zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor onze huisregels:


Bij binnenkomst dient u zich aan te melden door middel van uw ledenpas.

Uw ledenpas is uw bewijs van lidmaatschap. Zonder ledenpas krijgt u in principe geen toegang tot het sportcentrum en de trainingen. Bij verlies worden de kosten voor het aanmaken van een nieuwe ledenpas op u verhaald.

Niet betalen is dus ook niet trainen.

Het is verboden de dojo met schoenen aan te betreden.

Alle clubleden hebben het recht om ongestoord te trainen. Wij verzoeken u om hinderlijk en storend gedrag, alsmede het voortijdig verlaten van groepstrainingen/lessen (behoudens in geval van nood of wanneer dit vooraf met de trainer/instructeur is overlegd), achterwege te laten.

Iedereen dient minimaal tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Bandages en toilet bezoek kan allemaal voor de training.

Bestelde dranken, etenswaren of trainingsmaterialen dienen direct te wor- den afgerekend.

De technieken die je worden geleerd zijn ten strengste verboden om op straat te gebruiken.

Om misvattingen te voorkomen verzoeken wij alle leden gebruik te maken van de Nederlandse taal.

Leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden aan de trainer.

Discipline uit zich in het goed meedoen aan de lessen en luisteren naar de trainer. Heb respect voor de trainers en mede sporters.

In onze sportschool wordt onsportief gedrag, stelen, moedwillig kapotmaken van materialen niet getolereerd.

Onze kleedruimten worden op gezette tijden gereinigd en zijn toegankelijk voor alle leden. Wij verzoeken u derhalve geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers. Team Ypenburg is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Team Ypenburg streeft ernaar een rustige, ontspannen en veilige trainingsomgeving te bieden.